โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 2  พันธกิจของโรงเรียน

  2.1 จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ มุ่งสู่มาตรฐานโดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  2.2 ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม

  2.3 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 05:24:56 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิฑูรย์ สุระอุดร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวนิภาพร ดีตะนะ

 • นายสนิท โสมาศรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,464
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โทรศัพท์: 042072673 อีเมล์: Thasawan@loeione.net
เว็บมาสเตอร์:: พีระศักดิ์ โสประดิษฐ์ โทรศัพท์: 0819549668 อีเมล์: thasawan@loei1.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]