• Social Network
 •  

 • ประวัติโรงเรียน
 •            โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ ตั้งอยู่เลขที่ 155 หมู่ที่ 3 บ้านนาน้ำมัน ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้นตามประกาศกรมสามัญศึกษา ลงวันที่ 1 เมษายน 2526 ในระยะแรก สภาตำบลน้ำสวยได้ยกที่ดินสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้านนาน้ำมันให้ก่อสร้างโรงเรียนและได้รับที่ดินบริจาคจาก นางถิน ทะวิชัย นายขจร ทะวิชัยและนายไสว สุนทราวิรัตน์ จึงได้จัดสร้างโรงเรียนขึ้นในพื้นที่ปัจจุบัน บนเนื้อที่ประมาณ 37 ไร่ เปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2526 มีนายโสภัณ สูยะศรี เป็นผู้บริหารคนแรก และนางสุจิตรา ไชโยแสง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในปัจจุบัน

   

   

   

  อัตลักษณ์ของนักเรียน

  วิชาการดี กิจกรรมเด่น เป็นคนดี ศรีน้ำสวย

   

   


   

  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

  โรงเรียนดีมีคุณภาพ สร้างโอกาสทางการศึกษาของท้องถิ่น

   

   

   

  ดอกไม้ประจำโรงเรียน

  ดอกคูณ

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-03 13:40:58 น.

โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทรศัพท์: 042870636 อีเมล์: nspcom19@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทศพล ทองอรุณ โทรศัพท์: 0834589609 อีเมล์: tossaponthongarun@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]