• Social Network
 •  

 • ข้อมูลผู้บริหาร
 •  

  ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อ-สกุล : นาง สุจิตรา    ไชโยแสง
  ตำหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ประเภท : ข้าราชการครู
  วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
  สังกัด : สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)
  โรงเรียน : น้ำสวยพิทยาสรรพ์  
  โทรศัพท์ : 042870636 
  อีเมล์ : sujitrachaiyosaeng@gmail.com

   

     ข้อมูลการศึกษา

  การศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก
  วิชาเอก : ค.ด. ภาษาไทย 

   

     ข้อมูลการสอน

  ระดับชั้นที่สอน : ไม่ได้ทำการสอน  
  กลุ่มสาระฯ :  

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-03 13:40:58 น.

โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทรศัพท์: 042870636 อีเมล์: nspcom19@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทศพล ทองอรุณ โทรศัพท์: 0834589609 อีเมล์: tossaponthongarun@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]