• Social Network
 • ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ faceebok

 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน

  1. นายธวัชชัย  ศรีภูมิสวัสดิ์           ครูใหญ่                     พ.ศ. 2521 - 2525

  2. นายอดุลย์  ศรีแสงรัตน์          ครูใหญ่                     พ.ศ. 2525 - 2528

  3.  นายโกศล  บุญไชย             ผู้อำนวยการ               พ.ศ. 2528 – 2539

  4.  นายอดุลย์  ศรีแสงรัตน์         ผู้อำนวยการ               พ.ศ. 2539 - 2540

  5. นายสงวนวุฒิชัย  ภาโนชิต      ผู้อำนวยการ               พ.ศ. 2540 - 2554

  6. นายอิทธิพล  ศรีมังกร           ผู้อำนวยการ               พ.ศ. 2554 - 2558

  7. นายธวัชชัย  วรปัสสุ             ผู้อำนวยการ               พ.ศ. 2558 - 2559

  8. นายประเสริฐ  อินทรมณีพันธ์   ผู้อำนวยการ               พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-04 10:53:04 น.

โรงเรียนโรงเรียนนาด้วงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042887108 อีเมล์: naduangwit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทวิวัฒน์ น้อยบุดดี โทรศัพท์: 0849814080 อีเมล์: auo0012@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]