• ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนเชียงคาน ตั้งอยู่เลขที่ 48 หมู่ 2 ถ.ศรีเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย เป็นโรงเรียนประจำอำเภอแห่งแรกในจังหวัดเลย เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 อาศัยโรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" เป็นสถานที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอน เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2493 ผู้ปกครองนักเรียนรวมกับอำเภอเขียงคาน และประชาชนได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้ 1 หลัง จึงได้ย้ายออกจาก โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" มาดำเนินการโดยเอกเทศและปรับปรุงบริเวณอาคารสถานที่มาเรื่อยๆ

  ปี พ.ศ.2493 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารถาวรให้ 1 หลังเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวแบบปั้นหยา ประกอบด้วย ห้องเรียนและห้องพักครูซึ่งเป็นมุขกลาง 1 ห้อง ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2493

  ปี พ.ศ. 2500 ได้ขยายถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีครู 12 คน นักรเียน 395 คน

  ปี พ.ศ.2504 ได้เปลี่ยนชั้น ม.1 เป็น ม.ศ.1 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2503

  ปี พ.ศ.2518 ได้รับอนุญาตให้ขยายการศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเปิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปัจจุบัน
   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-24 12:04:58 น.

โรงเรียนเชียงคาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042821159 อีเมล์: chiangkhanschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชวัลนุช พรมภักดิ์ โทรศัพท์: 0982545160 อีเมล์: chawannutjinki@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]