• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. พระครูสิริปัญญา

  2. พระครูปิยธรรมนิวิฐ

  3. นายมนัสชัย  ห้อทา

  4. นายตระกูล  สุวรรณดี

  5. นายสำเนียง  ทาก้อม

  6. นายอานนท์  อ้วนคำ

  7. นายทองหล่อ  เสวตวงษ์

  8. นายธีระพงษ์  สายจันทร์

  9. นายสุระชัย  แองดี

  10. นายอมรศักดิ์  เจียระพงษ์

  11. นางรตนพร  ภู่ภัสสร

  12. นางเสาวภา  วงษ์ลา

  13. นายยงยุทธ  ทิพรส

  14. นายวิวัฒน์  เหมือนสนิท

  15. นางประภารัตน์  สิงห์สถิตย์


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-24 12:04:58 น.

โรงเรียนเชียงคาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042821159 อีเมล์: chiangkhanschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชวัลนุช พรมภักดิ์ โทรศัพท์: 0982545160 อีเมล์: chawannutjinki@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]