โรงเรียนเชียงคาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
  • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. พระครูสิริปัญญา

  2. พระครูปิยธรรมนิวิฐ

  3. นายมนัสชัย  ห้อทา

  4. นายตระกูล  สุวรรณดี

  5. นายสำเนียง  ทาก้อม

  6. นายอานนท์  อ้วนคำ

  7. นายทองหล่อ  เสวตวงษ์

  8. นายธีระพงษ์  สายจันทร์

  9. นายสุระชัย  แองดี

  10. นายอมรศักดิ์  เจียระพงษ์

  11. นางรตนพร  ภู่ภัสสร

  12. นางเสาวภา  วงษ์ลา

  13. นายยงยุทธ  ทิพรส

  14. นายวิวัฒน์  เหมือนสนิท

  15. นางประภารัตน์  สิงห์สถิตย์


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:09:20 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุเมธ ปานะถึก
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธรรมรัตน์ จิตรประเสริฐ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเลียง โทคำเวช
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนงค์จิตร พิลากุล

 • นายสุวิจักขณ์ วอหาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,876
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเชียงคาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042821159 อีเมล์: chiangkhanschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสุวิจักขณ์ วอหา โทรศัพท์: 0610371820 อีเมล์: krusuwijak@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]