โรงเรียนเชียงคาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
  • คณะกรรมการนักเรียน
 • นายปรมัตด์    สาวิยะ                       ประธานนักเรียน

  นางสาวอารีญา  ผาดีอุ่น                  รองประธานฝ่ายกิจการนักเรียน

  นายศรัญ   ซาปาน                           รองประธานฝ่ายธุรการ

  นางสาวกฤติยากรณ์    แก่นสรยา     รองประธานฝ่ายบริการและสวัสดิการ

  นายปลื้มปรีติ  บาซาว                      รองประธานฝ่ายแผนงานและโครงการ

  นางสาวปิยะธิดา  พันพิมพ์                 รองประธานฝ่ายวิชาการ

  นายอภิสิทธิ์   สาริมา                        รองประธานฝ่ายปกครองและสารวัตรนักเรียน

  นางสาวนัฐพรรษา    โหงทอง          รองประธานฝ่ายติดตามมติการประชุม

  นางสาวธนาพร  เริงฤทธิ์                   รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

  นายสิรวิชญ์  วงศ์อนุ                        รองประธานฝ่ายสิ่งแวดล้อม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:09:20 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุเมธ ปานะถึก
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธรรมรัตน์ จิตรประเสริฐ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเลียง โทคำเวช
 • แนะนำบุคลากร

 • นางกนกวรรณ เทียนคำ

 • นางรัชณี หยินอยู่สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,864
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเชียงคาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042821159 อีเมล์: chiangkhanschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสุวิจักขณ์ วอหา โทรศัพท์: 0610371820 อีเมล์: krusuwijak@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]