• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • โรงเรียนเชียงคาน มุ่งพัฒนาจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล ผู้เรียนเป็นพลโลก ที่ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเครือข่ายความร่วมมือและมีผลงานวิชาการแลกเปลี่ยนในระดับนานาชาติ ภายในปี 2558


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-24 12:04:58 น.

โรงเรียนเชียงคาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042821159 อีเมล์: chiangkhanschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชวัลนุช พรมภักดิ์ โทรศัพท์: 0982545160 อีเมล์: chawannutjinki@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]