โรงเรียนเชียงคาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • โรงเรียนเชียงคาน มุ่งพัฒนาจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล ผู้เรียนเป็นพลโลก ที่ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเครือข่ายความร่วมมือและมีผลงานวิชาการแลกเปลี่ยนในระดับนานาชาติ ภายในปี 2558


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:09:20 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอนุชา ศิลาเกษ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธรรมรัตน์ จิตรประเสริฐ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเลียง โทคำเวช
 • แนะนำบุคลากร

 • นายศักรินทร์ ขูรีรัง

 • นางกนกวรรณ เทียนคำสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,833
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเชียงคาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042821159 อีเมล์: chiangkhanschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรวัฒน์ คำหวาน โทรศัพท์: 0899643056 อีเมล์: ่johjanjod@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]