โรงเรียนธาตุพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
 


 • Social Network
 • ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปfacebook

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนธาตุพิทยาคม    ดังนี้
  1. นายสุทัศน์  นุบาล ผู้แทนองค์กรเอกชน ประธานกรรมการ
  2. นายศรชัย  บังใบ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 
  3. นางรุ่งรัตน์  คงใจมั่น ผู้แทนครู กรรมการ 
  4. นายศักดิ์ชัย   อ้วนคำ ผู้แทนชุมชน กรรมการ 
  5. นายสุนทร  มูลย์ถวิล ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
  6. นายพิษณุวัตร  สวัสดี ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ 
  7. พระอาจารย์จำลอง  ขนติโก ผู้แทนพระภิกษุ/องค์กรศาสนา กรรมการ 
  8.  ว่าที่ ร.ต.เสกสรร     ตาสี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
  9. นางนัยนา ยิ้มชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุพิทยาคม
  กรรมการและเลขานุการ 
                                                       
                                                             
                                    
         

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-28 19:48:49 น.

โรงเรียนธาตุพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042854086 อีเมล์: kroopavinee1@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สำเริง แก้วดวง โทรศัพท์: 0898439195 อีเมล์: sumreung@outlook.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]