โรงเรียนธาตุพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
 


 • Social Network
 • ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปfacebook


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนธาตุพิทยาคม    ดังนี้
  1. นายสมเกียรติ   วงษ์ลา         ประธานกรรมการ
  2. นายประยงค์     แสนใจวุฒิ    ผู้แทนผู้ปกครอง                             กรรมการ 
  3. นางปิยะนุช      จิตรประเสริฐ ผู้แทนครู                                        กรรมการ
  4. นางยุวะดี         นพรัตน์ไมตรี  ผู้แทนองค์กรชุมชน                       กรรมการ 
  5. นายสมหมาย   เขื่อนพิมพ์      ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
  6. นายณัฐภัทร     อาสาริน        ผู้แทนศิษย์เก่า                              กรรมการ
  7. พระครูโอภาส    เจติยานุรักษ์  ผู้แทนพระภิกษุ/องค์กรศาสนา      กรรมการ 
  8. พระอาจารย์จำลอง  ขนติโก  ผู้แทนพระภิกษุ/องค์กรศาสนา      กรรมการ 
  9. นายกองมี         แสนใจวุฒิ     ผู้ทรงคุณวุฒิ                                กรรมการ
  10. ว่าที่ ร.ต.เสกสรร     ตาสี      ผู้ทรงคุณวุฒิ                                กรรมการ  
  11. นายศักดิ์ชัย   อ้วนคำ          ผู้ทรงคุณวุฒิ                                กรรมการ 
  12. นายเนียม      พิมพ์ดี             ผู้ทรงคุณวุฒิ                               กรรมการ 
  13. นายอาคม     จันทบุปผา     ผู้ทรงคุณวุฒิ                                กรรมการ 
  14. นายอนุชา     ศิลาเกษ        ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุพิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ   
   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:47:36 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายระบอบ พลมุข
 • แนะนำบุคลากร

 • นางกิติยา แก้ววงษา

 • นางภาวินี พรมโคตรค้าสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,766
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนธาตุพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042854086 อีเมล์: kroopavinee1@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สำเริง แก้วดวง โทรศัพท์: 0898439195 อีเมล์: sumreung@outlook.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]