โรงเรียนธาตุพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
 


 • Social Network
 • ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปfacebook


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • นาย นฤพนธ์ มีโสภะ        ประธานนักเรียน
  นาย ศราวุธ สอนพรหม    รองประธานนักเรียน
  นาย พูนสวัสดิ์ แสงขาว     เลขานุการ
  น.ส. สุวนันท์ อาจจำปา           เหรัญญิก
  นาย วีระพล ราชสมบัติ           ประชาสัมพันธ์
  น.ส. นลิตา แก้วบุดดี             กรรมการ
  น.ส. สรารัตน์ แสงขาว            กรรมการ
  น.ส. สุรีรัตน์ พรรณาขา          กรรมการ
  น.ส. บุษกร ผิวกลม                กรรมการ
  น.ส. รัตน์ญาณี แก้วประดับ    กรรมการ
  น.ส. ปวีณา จันทร์สมบัติ         กรรมการ
  น.ส. ศิริลักษณ์ แสงขาว          กรรมการ
  น.ส. อริษา แสงขาว                กรรมการ
  น.ส. กณิษฐา ถาวงษ์กลาง      กรรมการ
  นาย ขวัญชัย ป้องมาลา          กรรมการ
  นาย ณรงค์ฤทธิ์ พรมมาศรี     กรรมการ
  นาย อดิศร แสนใจวุฒิ             กรรมการ
   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:47:36 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายระบอบ พลมุข
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอรสิริลภัสร์ เศรษฐบุปผา

 • นางมวลตรา สิงห์อรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,766
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนธาตุพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042854086 อีเมล์: kroopavinee1@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สำเริง แก้วดวง โทรศัพท์: 0898439195 อีเมล์: sumreung@outlook.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]