• แฟนเพจ
 • E-Service
 • >> SMSS++
  >> ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน
  >> ระบบภาษี
  >> B-Obec

 • ประวัติโรงเรียน
 • ระวัติโรงเรียนปากชมวิทยา
  โรงเรียนปากชมวิทยา ต.ปากชม อ.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 42150

   

  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

                  ข้อมูลทั่วไป
  โรงเรียนปากชมวิทยา เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อ วันที่  2 มิถุนายน  2518  โดยช่วงแรกอาศัยอาคารหอประชุมโรงเรียนบ้านปากชมประชานุเคราะห์ เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนและต่อมาย้ายมาอยู่ ณ ที่อยู่ปัจจุบัน   โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนปากชมวิทยาขึ้นในวันที่  18  มิถุนายน  2518  เป็นต้นมา
  ปี พ.ศ.2520  ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารถาวรแบบ 216ก เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น  เพื่อใช้เป็นอาคารเรียน
  ปี พ.ศ 2536  ได้รับอนุญาตให้ขยายการศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเริ่มเปิดชั้นมัธยมชั้นปีที่  4  ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  พ.ศ  2533 

                ที่ตั้งสถานศึกษา     

  โรงเรียนปากชมวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่  46  หมู่  3  ถนนปากชม  -  ศรีเชียงใหม่    ตำบลปากชม  อำเภอปากชม จังหวัดเลย ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ  1  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดเลย 90  กิโลเมตร

  ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน

             1. นายสุเทพ   ทิพรส  พ.ศ.  2518 – พ.ศ.2526

             2. นายวิวัฒน์  ไป่ทาฟอง พ.ศ.  2526 – พ.ศ.2539

             3. นายตระกูล  สุวรรณดี   พ.ศ.  2539 -  พ.ศ.  2546

             4. นายสิทธิศักดิ์   สีทาดี พ.ศ.  2546 – 2556

             5. นางวรากร  มังบู่แว่น  พ.ศ.2556 - 2561

             6. ว่าที่ ร.ต.อดุลย์  สุชัยราช พ.ศ.2561-ปัจจุบัน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-08 14:05:43 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ สุชัยราช
 • แนะนำบุคลากร

 • นางรัชฎาภรณ์ วิชาราช

 • นางสงวน หล้าสีดาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,265
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปากชมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042881088 อีเมล์: school.42012010@sesao19.go.th
เว็บมาสเตอร์:: รัชฎารณ์ วิชาราช โทรศัพท์: 0846014245 อีเมล์: ratwic@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]