• แฟนเพจ
 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนปากชมวิทยา
  โรงเรียนปากชมวิทยา ต.ปากชม อ.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 42150

   

  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

  ข้อมูลทั่วไป

             โรงเรียนปากชมวิทยา เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อ วันที่  2 มิถุนายน  2518  โดยช่วงแรกอาศัยอาคารหอประชุมโรงเรียนบ้านปากชมประชานุเคราะห์ เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนและต่อมาย้ายมาอยู่ ณ ที่อยู่ปัจจุบัน   โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนปากชมวิทยาขึ้นในวันที่  18  มิถุนายน  2518  เป็นต้นมา
            ปี พ.ศ.2520  ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารถาวรแบบ 216ก เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น  เพื่อใช้เป็นอาคารเรียน
            ปี พ.ศ 2536  ได้รับอนุญาตให้ขยายการศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเริ่มเปิดชั้นมัธยมชั้นปีที่  4  ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  พ.ศ  2533 

               ที่ตั้งสถานศึกษา     

               โรงเรียนปากชมวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่  46  หมู่  3  ถนนปากชม  -  ศรีเชียงใหม่    ตำบลปากชม  อำเภอปากชม จังหวัดเลย ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ  1  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดเลย 90  กิโลเมตร

   

  ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน

             1. นายสุเทพ   ทิพรส  พ.ศ.  2518 – พ.ศ.2526

             2. นายวิวัฒน์  ไป่ทาฟอง พ.ศ.  2526 – พ.ศ.2539

             3. นายตระกูล  สุวรรณดี   พ.ศ.  2539 -  พ.ศ.  2546

             4. นายสิทธิศักดิ์   สีทาดี พ.ศ.  2546 – 2556

             5. นางวรากร  มังบู่แว่น  พ.ศ.2556 - 2561

             6. ว่าที่ ร.ต.อดุลย์  สุชัยราช พ.ศ.2561-ปัจจุบัน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-05-05 10:24:01 น.

โรงเรียนปากชมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทรศัพท์: 042881088 อีเมล์: school.42012010@sesao19.go.th
เว็บมาสเตอร์:: รัชฎารณ์ วิชาราช โทรศัพท์: 0846014245 อีเมล์: ratwic@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]