• แฟนเพจ
 • E-Service
 • >> SMSS++
  >> ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน
  >> ระบบภาษี
  >> B-Obec

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ (VISSION)

             โรงเรียนปากชมวิทยา จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม    ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ใส่ใจสุขสภาพและสิ่งแวดล้อม ภายในปี 2564

  ปรัชญาโรงเรียน

  "ความประพฤตินำหน้า วิชาการเข้มแข็ง แกร่งการกีฬา พัฒนางานอาชีพ"

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-08 14:05:43 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ สุชัยราช
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุมิตรา คล้ำงาม

 • นางศุภมาส โสวรรณาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,282
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปากชมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042881088 อีเมล์: school.42012010@sesao19.go.th
เว็บมาสเตอร์:: รัชฎารณ์ วิชาราช โทรศัพท์: 0846014245 อีเมล์: ratwic@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]