• แฟนเพจ
 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ (VISSION)

             โรงเรียนปากชมวิทยา จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม    ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ใส่ใจสุขสภาพและสิ่งแวดล้อม ภายในปี 2564

  ปรัชญาโรงเรียน

  "ความประพฤตินำหน้า วิชาการเข้มแข็ง แกร่งการกีฬา พัฒนางานอาชีพ"

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-05-05 10:24:01 น.

โรงเรียนปากชมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทรศัพท์: 042881088 อีเมล์: school.42012010@sesao19.go.th
เว็บมาสเตอร์:: รัชฎารณ์ วิชาราช โทรศัพท์: 0846014245 อีเมล์: ratwic@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]