• Social Network


 • ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์
 • ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : 
    ศรีสองรักษ์วิทยา
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : 
    srisongrakwittaya
  ที่อยู่ : 
    หมู่ที่   2   บ้านเหนือ
  ตำบล : 
     ด่านซ้าย
  อำเภอ : 
     ด่านซ้าย
  จังหวัด : 
    เลย
  รหัสไปรษณีย์ : 
    42120
  โทรศัพท์ : 
    042891313
  โทรสาร : 
    042891374
  ระดับที่เปิดสอน : 
   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 
    24 มิ.ย. 2501
  อีเมล์ : 
    ssrwloei@hotmail.com
  เว็บไซต์ : 
  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
    สหวิทยาเขตศรีสองรัก
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    ด่านซ้าย
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
    83 กม. 
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    1 กม.


   


  O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต

  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ - โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
  เว็บไซต์ http://ita.sesao19.go.th/42012015/qa/

   

  O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-06-11 09:50:12 น.

โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทรศัพท์: 042891313 อีเมล์: ssrwloei@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เด่นนภา ยอยบุปผา โทรศัพท์: 0996365709 อีเมล์: krukely@sesao19.go.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]