• Social Network


 • ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา

  ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1042520469
  รหัส Smis 8 หลัก :
    42012015
  รหัส Obec 6 หลัก :
    520469
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    ศรีสองรักษ์วิทยา
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    srisongrakwittaya
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   2   บ้านเหนือ
  ตำบล :
    ด่านซ้าย
  อำเภอ :
    ด่านซ้าย
  จังหวัด :
    เลย
  รหัสไปรษณีย์ :
    42120
  โทรศัพท์ :
    042891313
  โทรสาร :
    042891374
  ระดับที่เปิดสอน :
   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    24 มิ.ย. 2501
  อีเมล์ :
    ssrwloei@hotmail.com
  เว็บไซต์ :
  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
    141
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    ด่านซ้าย
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
    83 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    1 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:07:09 น.)

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-06-11 09:50:12 น.

โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทรศัพท์: 042891313 อีเมล์: ssrwloei@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เด่นนภา ยอยบุปผา โทรศัพท์: 0996365709 อีเมล์: krukely@sesao19.go.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]