• Social Network


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติของโรงเรียน

  1.1 ข้อมูลทั่วไป

            1.1.1 ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่เลขที่  231  หมู่ที่  2  ตำบลด่านซ้าย  อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42120  โทรศัพท์ 0 – 4289 - 1313 โทรสาร 0 – 4289 – 1374  e - mail : ssrwloei@gmail.com 

  Website : http://ita.sesao19.go.th/42012015/e-Eval/index.php?idx=4  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

  1.1.2  เปิดสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนทั้งหมด 920 คน ครูปฏิบัติการสอน (รวมครูจ้างสอน) 63 คน

  1.1.3  พื้นที่โรงเรียน  จำนวน  130  ไร่

  1.1.4  เขตพื้นที่บริการ จำนวน  6 ตำบล  ได้แก่  1)  ตำบลด่านซ้าย(จำนวน 14 หมู่บ้าน)  2) ตำบลนาหอ (จำนวน 9 หมู่บ้าน) 3)  ตำบลนาดี (จำนวน  9 หมู่บ้าน)  4) ตำบลอิปุ่ม (จำนวน 13 หมู่บ้าน) 5) ตำบลกกสะทอน (จำนวน 10 หมู่บ้าน)  6)  ตำบลโป่ง  (จำนวน 10 หมู่บ้าน)  

  1.2 ประวัติโดยย่อของโรงเรียน

  1.2.1 ประวัติของโรงเรียน โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 4  มิถุนายน  2501  โดยมีนางเอื้ออารี  อุดมสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย เป็นผู้ให้การสนับสนุนร่วมกับทางอำเภอด่านซ้าย  เปิดทำการเมื่อวันที่ 24  มิถุนายน 2501 โดยเปิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับนักเรียนได้  19  คน มี นายสาร  สาระทัศนานันท์   ครูใหญ่โรงเรียนด่านซ้ายรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ นายสิน   โสรัจจะ วุฒิ ป.กศ. เป็นครูประจำชั้น และอาศัยใต้ถุนอาคารเรียนของโรงเรียนด่านซ้ายเป็นที่เรียนชั่วคราว

  ในปีต่อมาทางราชการได้อนุมัติเงินงบประมาณจำนวน  40,000 บาท  พร้อมกับราษฎรและข้าราชการร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างอีกจำนวน  20,250.25  บาท  สร้างอาคารเรียนให้ 1 หลัง   เป็นอาคารไม้  3 ห้องเรียน ขนาด  9 X 27 ตารางเมตรและมีมุมขนาด 6 X 6 ตารางเมตร เป็นห้องพักครู ณ บริเวณโคกกุ่มข้าว ข้าง

  ป่าช้าบ้านเดิ่น  หมู่ที่  3  ตำบลด่านซ้าย  (บริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายในปัจจุบัน)  ซึ่งเป็นที่ดินของนายสาร สาระทัศนานันท์, นายมนูณ  ทรงพุฒิ และนายเภา  เชื้อบุญมี มอบให้รวมเป็นเนื้อที่ทั้งหมด  14 ไร่  50   ตารางวา และได้ย้ายไปเรียนเมื่อ วันที่ 29 มกราคม 2503 โดยมีนายโฮม  จันทะฟอง เป็นครูใหญ่ มีนายสิน โสรัจจะ และนายไวยวิทย์  วัฒนศักดิ์เสรี  เป็นครูประจำการ

            เมื่อวันที่  29  ธันวาคม  2509 นายประยุทธ  สวัสดิสิงห์ รองอธิบดีกรมสามัญศึกษาและนายแวว  นิลพยัคฆ์  หัวหน้ากองโรงเรียนรัฐบาลได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน เห็นว่าสถานที่คับแคบและติดกับป่าช้า ไม่มีทางขยายได้ จึงให้หาที่ตั้งโรงเรียนใหม่   คณะกรรมการจัดหาที่ดินสร้างโรงเรียนใหม่  เห็นว่าที่ตั้ง  “ป่าโคกวัว” หมู่ที่ 2  ตำบลด่านซ้าย  อยู่บนเส้นทางสายด่านซ้าย – นครไทย  มีเนื้อที่กว้างประมาณ 200 ไร่   ซึ่งเป็นป่าสงวนเลี้ยงสัตว์ของกระทรวงมหาดไทยเหมาะสม จึงทำเรื่องขออนุญาตใช้ที่ดินเป็นที่สำหรับสร้างโรงเรียนปัจจุบัน

            ปี 2512 โรงเรียนได้งบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 200,000 บาท ให้สร้างอาคาร  แบบ 212 จำนวนครึ่งหลัง  (8  ห้องเรียน)  โดยมีนายนิยม  รุ่งเรือง สมทบอีก 200,000 บาท และเป็นผู้ก่อสร้าง ได้ย้ายมาเรียนที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่  30  กันยายน  2513  เป็นต้นมา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-06-11 09:50:12 น.

โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทรศัพท์: 042891313 อีเมล์: ssrwloei@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เด่นนภา ยอยบุปผา โทรศัพท์: 0996365709 อีเมล์: krukely@sesao19.go.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]