• Social Network


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อ ตำแหน่ง
  1. นายประสงค์     จันทศร  ประธานกรรมการ
  2. นายสมชาย       วลีเจริญพงษ์   กรรมการ
  3. นายอัมพร          วิจิตรปัญญา        กรรมการ
  4. เจ้าพ่อกวน ดร.ถาวร    เชื้อบุญมี     กรรมการ
  5. นางจิตใส           บาลชน                กรรมการ
  6. นางสิรินยา          กราบไกรแก้ว       กรรมการ
  7. พระมหาวุฒิ                                   กรรมการ
  8. พระครูภาวนาวิสุทธธาภรณ์               กรรมการ
  9. นางนพรัตน์       ศรีพรหม                  กรรมการ
  10. นายสิน           โสรัจจะ                   กรรมการ
  11. นางสุธาสินี       อำนาจ                   กรรมการ
  12. นายสิทธิชัย      สาระทัศนานันท์      กรรมการ
  13. นายอำนาจ        ราชพรหมมา          กรรมการ
  14. นายสนุก           วงศ์จันทร์              กรรมการ
  15. นายอภิพันธ์       จันทศร                 กรรมการและเลขานุการ


   

   

   

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-24 10:24:10 น.

โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042891313 อีเมล์: ssrwloei@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เด่นนภา ยอยบุปผา โทรศัพท์: 0996365709 อีเมล์: krukely@sesao19.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]