• Social Network
 •  
    

 • ข้อมูลผู้บริหาร
 •  
   
   
     ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อ-สกุล : นาย จิตติศักดิ์    นามวงษา
  ตำหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ประเภท : ข้าราชการครู
  วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
  สังกัด : สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)
  โรงเรียน : ศรีสองรักษ์วิทยา  
  โทรศัพท์ : 042891313 
  อีเมล์ : Jittisak_rongyo@hotmail.com

     ข้อมูลการศึกษา

  การศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก
  วิชาเอก : ปร.ด. บริหารการศึกษา 

     ข้อมูลการสอน

  ระดับชั้นที่สอน : ไม่ได้ทำการสอน  
  กลุ่มสาระฯ :  
   
   
  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
   
   
   
  1. นายสาร   สาระทัศนานันท์
  ตำแหน่ง  ครูใหญ่
  พ.ศ. 2501-2501
   
   
  2. นายโฮม  จันทะฟอง
  ตำแหน่ง ครูใหญ่ 
  พ.ศ. 2501-2503
   
   
  3. นายแพง  ทองปลิว
  ตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่
  พ.ศ. 2503-2522
   
   
  4.นายสนั่น  ศิริรัชตพงษ์
  ตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่
  พ.ศ. 2522-2526
   
   
  5. นายสุเทพ  ทิพรส
  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  พ.ศ. 2526-2535
   
   
  6. นายอนุกูล  บุตรธรรม
  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  พ.ศ. 2535-2553
   
   
  7. นายธรรมรงค์  เสนจันทร์
  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  พ.ศ. 2553-2557
   
   
  8. นายอภิพันธ์  จันทศร
  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  พ.ศ. 2557-2560
   
   
  9. นายบุญแช่ม  ดู่ป้อง
  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  พ.ศ. 2561-2561
   
   
  10.นาย จิตติศักดิ์    นามวงษา
  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน
     
   
   
   
   
   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-31 13:55:08 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจิตติศักดิ์ นามวงษา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายกิตติพงศ์ เจริญทวีธนกิจ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายเอกลักษณ์ ราชพรหมมา

 • นางสาวพชรพร ศรีษะนาราชสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,791
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042891313 อีเมล์: ssrwloei@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เด่นนภา ยอยบุปผา โทรศัพท์: 0996365709 อีเมล์: krukely@sesao19.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]