• Social Network


 • ข้อมูลผู้บริหาร
 •  
   
   
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายจิตติศักดิ์ นามวงษา
     ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อ-สกุล : นาย จิตติศักดิ์    นามวงษา
  ตำหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ประเภท : ข้าราชการครู
  วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
  สังกัด : สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)
  โรงเรียน : ศรีสองรักษ์วิทยา  
  โทรศัพท์ : 042891313 
  อีเมล์ : Jittisak_rongyo@hotmail.com

     ข้อมูลการศึกษา

  การศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก
  วิชาเอก : ปร.ด. บริหารการศึกษา 

     ข้อมูลการสอน

  ระดับชั้นที่สอน : ไม่ได้ทำการสอน  
  กลุ่มสาระฯ :  
   
   
  • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายกิตติพงศ์ เจริญทวีธนกิจ
     ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อ-สกุล : นาย กิตติพงศ์    เจริญทวีธนกิจ
  ตำหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
  ประเภท : ข้าราชการครู
  วิทยฐานะ : ชำนาญการ
  สังกัด : สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)
  โรงเรียน : ศรีสองรักษ์วิทยา  

   

     ข้อมูลการสอน

   

  ระดับชั้นที่สอน : ไม่ได้ทำการสอน  
  กลุ่มสาระฯ :  

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-24 10:24:10 น.

โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042891313 อีเมล์: ssrwloei@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เด่นนภา ยอยบุปผา โทรศัพท์: 0996365709 อีเมล์: krukely@sesao19.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]