• Social Network


 • แบบสำรวจความพึงพอใจ
 • ระบบประเมินความพึงพอใจโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา

  1. แบบประเมินความพึงพอใจ...heart

  กลุ่มงานอำนวยการ

  http://gg.gg/CommentDirector-ssrw

  2. แบบประเมินความพึงพอใจ...heart

  กลุ่มบริหารงานนโยบายและแผนงาน

  http://gg.gg/CommentPlan-ssrw

  3. แบบประเมินความพึงพอใจ...heart

  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

  http://gg.gg/CommentPerson-ssrw

  4. แบบประเมินความพึงพอใจ...heart

  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

  http://gg.gg/CommentProceeding-ssrw

  5. แบบประเมินความพึงพอใจ...heart

  กลุ่มบริหารงานวิชาการ

  http://gg.gg/Comment-Academic-ssrw

  6. แบบประเมินความพึงพอใจ...heart

  กลุ่มบริหารงานทั่วไป/ชุมชน

  http://gg.gg/Comment-General-ssrw

  7. แบบประเมินความพึงพอใจ...heart

  กลุ่มบริหารงบประมาณ(การเงิน)

  http://gg.gg/CommentBudget-ssrw

  8. แบบประเมินความพึงพอใจ...heart

  กลุ่มบริหารงบประมาณ(งานพัสดุ)

  http://gg.gg/CommentSupplies-ssrw

  9. แบบประเมินความพึงพอใจ...heart

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  http://gg.gg/CommentIT-ssrw

  10. แบบประเมินความพึงพอใจ...heart

  กลุ่มงานธุรการโรงเรียน

  http://gg.gg/CommentClerical-ssrw


   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-06-11 09:50:12 น.

โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทรศัพท์: 042891313 อีเมล์: ssrwloei@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เด่นนภา ยอยบุปผา โทรศัพท์: 0996365709 อีเมล์: krukely@sesao19.go.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]