• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • พระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

  1 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 Download
  2 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่2) 2545 Download
  3 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) Download
  4 พรบ.การศึกษาภาคบังคับ 2545 Download
  5 พรบ.ระเบียบการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ Download
  6 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) Download
  7 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา Download
  8 พรบ.คุ้มครองเด็ก Download
  9 พรบ.ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนแห่งชาติ Download
  10 พรบ.ลูกเสือ Download
  11 พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ Download
  12 พรบ.เครื่องแบบนักเรียน Download
  13 พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 22) Download

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-28 23:21:17 น.

โรงเรียนภูเรือวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทรศัพท์: 042899432 อีเมล์: Phuruawittaya.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สันธิเวชช์ มงคลชัย โทรศัพท์: 0614511639 อีเมล์: Santhiwet@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]