• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •                        คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีสงครามวิทยา

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  1

  นายเกรียงศักดิ์  ตันเจริญ

  ประธานกรรมการสถานศึกษา

  2

  นายธีระศักดิ์  ศุภพิทักษ์ไพบูลย์

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  3

  นางขนิษฐา  สิงห์ทองลา

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  4

  นายสนั่น  เจียร์คุปต์

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  5

  นางสาวฐิตารี  เศียรเจริญพร

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  6

  นายพงษ์นรินทร์  ปรั่งพงษ์พันธ์

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  7

  นายกุลวัชร ฟองชัย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  8

  ด.ต.ทวีศักดิ์  จันทิหล้า

  ตัวแทนผู้ปกครอง

  9

  นางสาวบรรจง  ประสงค์ 

  ผู้แทนครู

  10

  นางสาวนัยน์ปพร  ภูใบ

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  11

  นางวิรัตน์ พิมที

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  12

  นายประหยัด ยนตะพันธ์

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  13

  พระอธิการมนตรี  คณโสภโณ

  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  14

  พระมนฑน์จิตต์เกษม  ธมมฺธโร

  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  15

  นายกมล  เสนานุช

  เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-16 16:27:34 น.

โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042841409 อีเมล์: srisongkram9@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนิออน พันยา โทรศัพท์: 0812606497 อีเมล์: nionpanya@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]