• ข้อมูลผู้บริหาร
 • ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนศรีสงครามวิทยา

  จากอดีตจนถึงปีการศึกษา 2559 มีผู้บริหารโรงเรียนมาดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จำนวน 9 ท่าน ตามลำดับดังนี้

   

  ลำดับที่

  ปี พ.ศ.

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  1

  2514 - 2529

  นายสุเมธ  กัปโก

  ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ

  2

  2529 - 2532

  นายสมหวัง  คณิตประเสริฐ

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  3

  2532 - 2535

  นายแพง  ทองปลิว

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  4

  2535 – 2539

  นายฉลอง  บาลลา

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  5

  2539 – 2540

  นายสุเทพ  ทิพรส

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  6

  2540 – 2543

  นายโยง  จันทรากุลนนท์

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  7

  2543 – 2553

  นายธวัชชัย  ศรีภูมิสวัสดิ์

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  8

  2554 – 2556

  นายยงยุทธ  ทิพรส

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  9

  2556 – 2561

  ดร.จิระศักดิ์  ชัยชนะทรัพย์

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  10

  ปัจจุบัน

  นายกมล เสนานุช

  ผู้อำนวนการโรงเรียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-31 13:48:24 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายกมล เสนานุช
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางกุลธิดา ศรีโกเมนทร์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวพิมพ์ลภัส ปานแปง
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวเอมจิตร สมสืบ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวปิยะทิพย์ บุญหนัก

 • นางสาววิบูลย์ศรี สมแสนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,795
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042841409 อีเมล์: srisongkram9@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กิตติพงศ์ ประทุมทอง โทรศัพท์: 0804405047 อีเมล์: kittiphong.boing@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]