• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา บริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในปี 2563

  ปรัชญา : ในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกดีแล้วประเสริฐสุด


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-31 13:48:24 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายกมล เสนานุช
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางกุลธิดา ศรีโกเมนทร์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวพิมพ์ลภัส ปานแปง
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวเอมจิตร สมสืบ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายชำนาญ อิ่มใจ

 • นางสาวจารุวรรณ พันธุ์นางสถิติการเข้าเยี่ยมชม

9,235
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042841409 อีเมล์: srisongkram9@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กิตติพงศ์ ประทุมทอง โทรศัพท์: 0804405047 อีเมล์: kittiphong.boing@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]