• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา บริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในปี 2563

    ปรัชญา : ในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกดีแล้วประเสริฐสุด


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-16 16:27:34 น.

โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042841409 อีเมล์: srisongkram9@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนิออน พันยา โทรศัพท์: 0812606497 อีเมล์: nionpanya@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]