• Social Network
 • ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Fanpage Facebook

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ (vision)

             “ภายในปี 2564 โรงเรียนเซไลวิทยาคมจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผสานชุมชน ก้าวทันสื่อเทคโนโลยี มีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

   

   ปรัชญาของโรงเรียน         

         วินัยดี   มีวิชา   พัฒนางาน   สร้างสรรค์สังคม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-28 19:12:53 น.

โรงเรียนเซไลวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทรศัพท์: 042870601 อีเมล์: salai@live.com
เว็บมาสเตอร์:: ศตพร จงแต่งกลาง โทรศัพท์: 0952275817 อีเมล์: keke.paweena@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]