โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
ประวัติโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

 

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเลย เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มเปิด ทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบัน โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย - หนองบัวลำภู) โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 55 หมู่ 12 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42180 โทรศัพท์ 042-871126 E-mail: nayang_y@hotmail.com มีเนื้อที่ 57 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-05-22 12:13:43 น.

นายประทัด ผาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ภูกระดึงวิทยาคม
นายเมธี ทิพย์รักษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ภูกระดึงวิทยาคม

นางศุภิศา มาลาแสง
นางสาวจุฑามาศ ผิวกลม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,079
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042810827 อีเมล์: phk.ac.th@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สัญญา โทรัตน์ โทรศัพท์: 0897104036 อีเมล์: torat2519@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]