โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
 


 • การปฎิบัติหน้าที่
 • > คำสั่งการปฏิบัติงาน

  > หลักสูตรต้านทุจริต

 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม  ก่อตั้งเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2516  โดยเปิดทำการสอนระดับ      มัธยมศึกษาตอนต้น  สังกัดกรมสามัญศึกษา  มีนายสมาน  ชัชวาลย์  เป็นผู้บริหารคนแรก  ปีการศึกษา  2529นายสุพล  ทองดี  เป็นผู้บริหารได้ขอเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปีการศึกษา  2540       นายเจริญ  เวียงยศเป็นผู้บริหารได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ 318 ล พิเศษ  และได้ทำการปรับปรุงพัฒนาถนนรวมทั้งภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

            ปีการศึกษา  2541  นายโสภัณ  สูยะศรีเป็นผู้บริหาร  ได้ทำการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียน การสอนโดยใช้เทคโนโลยี  ปีการศึกษา  2546  รัฐบาลของ พ.ต.ท.  ทักษิณ  ชินวัตร  ได้ปรับปรุงการบริหารจัดการระบบราชการโดยยุบกรมสามัญศึกษาเดิม  โรงเรียนเรียนภูกระดึงวิทยาคม  จึงได้มาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเลย  เขต  2  พร้อมกับเข้าโครงการโรงเรียนในฝันในปีเดียวกัน ปีการศึกษา  2548  ผ่านการประเมินรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน  ปีการศึกษา  2551  นายอิฏฐารมย์  ประชุมวรรณ มาเป็นผู้บริหาร  และในปีการศึกษา  2553 โรงเรียนได้มาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เลย – หนองบัวลำภู ปีการศึกษา 2561  นายประทัด  ผาลี  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมจนถึงปัจจุบันโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่ 55 หมู่  12  ตำบลผานกเค้า  อำเภอภูกระดึง  จังหวัดเลย    มีเนื้อที่  57  ไร่  2  งาน  28  ตารางวา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-31 14:05:19 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประทัด ผาลี
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเมธี ทิพย์รักษ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายวรวัฒน์ สมวงษา

 • นางสาวสุกัญญา สีเคนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,595
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042810827 อีเมล์: nayangxp@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิตกร กองลาแซ โทรศัพท์: 0971753636 อีเมล์: comssw@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]