โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
 


 • การปฎิบัติหน้าที่
 • > คำสั่งการปฏิบัติงาน

  > หลักสูตรต้านทุจริต

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. ด.ต.วิจิตร  โชคเกื้อ

  2. นางแสงจันทร์  วิมาเนย์

  3. นายอารีย์  โพธิ์เตมีย์

  4. นายธนูย์สิญจน์  สุขเสริม

  5. ด.ต.เสน่ห์  วังทอง

  6. นายประสพ  มณีวงษ์

  7. นายอุดร  คลังจันทร์

  8. นายเมธี  ทิพย์รักษ์

  9. นายวิทยา  เจตนา

  10. นายมานพ  ผิวศิริ

  11. นายครรชิต   พันสนิท

  12. นายปานทอง   โคคร

  13. นายสถิต  พลศิลป์

  14. นายประจวบ  ดานา

  15. นายประทัด  ผาลี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-06-24 21:22:16 น.

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทรศัพท์: 042810827 อีเมล์: nayangxp@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิตกร กองลาแซ โทรศัพท์: 0971753636 อีเมล์: comssw@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]