• การปฎิบัติหน้าที่
 • > คำสั่งการปฏิบัติงาน


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและการคลัง

  ประธานกรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

   กรรมการ

  กรรมการ

   กรรมการ

  กรรมการและเลขานุการ

  2. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

  ประธานกรรมการ

  กรรมการ

   กรรมการ

   กรรมการ

    กรรมการ

    กรรมการและเลขานุการ

  3. คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน

  ประธานกรรมการ

  กรรมการ

   กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการและเลขานุการ

  4. คณะกรรมการฝ่ายบริการและสวัสดิการ

  ประธานกรรมการ

  กรรมการ

   กรรมการ

   กรรมการ

   กรรมการ

   กรรมการและเลขานุการ

  5. คณะกรรมการฝ่ายแผนงานและโครงการ

  ประธานกรรมการ

   กรรมการ

  กรรมการ

   กรรมการ

  กรรมการและเลขานุการ

  6. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานและติดตามมติการประชุม

  ประธานกรรมการ

   กรรมการ

  กรรมการ

   กรรมการ

    กรรมการ

     กรรมการและเลขานุการ

  7. คณะกรรมการฝ่ายปกครองและสารวัตรนักเรียน

   ประธานกรรมการ

   กรรมการ

   กรรมการ

  กรรมการ

   กรรมการ

   กรรมการและเลขานุการ  

  8. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

  ประธานกรรมการ

  กรรมการ

   กรรมการและเลขานุการ

  9. คณะกรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม

   ประธานกรรมการ                    

  กรรมการ

  กรรมการ

   กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-04-26 09:32:15 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประทัด ผาลี
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเมธี ทิพย์รักษ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวกนกวรรณ สุขใจ

 • นางสำเภา ทิพย์สุวรรณสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,737
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042810827 อีเมล์: nayangxp@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สัญญา โทรัตน์ โทรศัพท์: 0897104036 อีเมล์: torat2519@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]