• การปฎิบัติหน้าที่
 • > คำสั่งการปฏิบัติงาน


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • ปรัชญา

        ความประพฤติ พร้อมสรรพวิชาการ

   

  วิสัยทัศน์

        ภายในปีการศึกษา 2563  โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและเทียบเคียงมาตรฐานสากล


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-04-26 09:32:15 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประทัด ผาลี
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเมธี ทิพย์รักษ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวลักษิกา ศรีไม้

 • นายธีรภัทร์ ปุญญาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,732
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042810827 อีเมล์: nayangxp@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สัญญา โทรัตน์ โทรศัพท์: 0897104036 อีเมล์: torat2519@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]