• ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม เป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.  2533  เหตุผลของการก่อตั้งเริ่มจากความต้องการของประชาชนในตำบลผาสามยอด ที่ต้องการให้มีโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล โดยกรมสามัญศึกษาได้มอบให้ นายอนุกูล  บุตรธรรม เป็นอาจารย์ใหญ่ในช่วงเปิดทำการครั้งแรกเมื่อเดือน เมษายน พ.ศ. 2533 และในปีเดียวกันได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายวิจิตร  แดนราช มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

  เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีการศึกษา 2533 มีนักเรียนจำนวน 53 คน นักเรียนหญิง 15 คน นักเรียนชาย 38 คน โดยใช้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยป่านเป็นอาคารเรียนชั่วคราว มีครูมาช่วยสอน 2 คน คือ นายชำนาญ ใจทิพย์ ครูโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา

  นายพันธ์ศักดิ์  อันไชยศรี ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เลย  และครูจากสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดเลย

  ต่อมาโรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว และอาคารถาวรขึ้นที่โคกอีโต้น ซึ่งเป็นโคกสาธารณะเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนในตำบลผาสามยอดเป็นอย่างดี รวมมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 58 ไร่ 84 ตาราวา

                  ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 320  คน (วันที่ 10 ก.ค. 2562) ผู้บริการ 1 คน ครู 22 คน  พนักงานราชการ 2  คน   พนักงานธุรการ 1 คน  ช่างไฟฟ้า 1 คน  โดยมี

  นายธีระพงษ์ ศรีภูธร ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-26 21:09:15 น.

โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทรศัพท์: 042810964 อีเมล์: Webmaster@phasamyodwit.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ภูเบศ เพ็งธรรม โทรศัพท์: 0981346718 อีเมล์: phubeth1982@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]