• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

  รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนผาสายอดวิทยาคม 

  ๑. นายเสด็จ ครยก ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
  ๒. นายสำราญ พรมบูรณ์ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
  ๓. นางบุญธรินทร นามนุษย์ศรี ผู้แทนครู กรรมการ
  ๔. นายสังวาลย์ พรมบูรณ์ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
  ๕. นายอุดม อินทร์เพ็ชร ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
  ๖. นายระวี ตันภักดี ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
  ๗. พระอาจารย์เกรียงไกร โฆสธมฺโม ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
  ๘. พระอาจารย์เสรี อธิวโร ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
  ๙. นายวิชาญ ฮาดสม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  ๑๐. นายโกศล ประดิษฐ์แท่น ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  ๑๑. นายพิเชษฐ์ สารีแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  ๑๒. นายธีรวัฒน์ จิรเลิศฐานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  ๑๓. นายผิน แก้วบุญศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  ๑๔. นายดาวเรือง สมพร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  ๑๕. นายธีระพงษ์ ศรีภูธร ผู้อำนวยการโรงเรียน     กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-26 21:09:15 น.

โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทรศัพท์: 042810964 อีเมล์: Webmaster@phasamyodwit.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ภูเบศ เพ็งธรรม โทรศัพท์: 0981346718 อีเมล์: phubeth1982@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]