• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • ปรัชญาโรงเรียน

  เรียนดี    สามัคคี   กีฬาเด่น    เน้นคุณภาพ

  คติพจน์ประจำโรงเรียน

  สุวิชาน อุตสาห  ปัญญาโน

  แปลว่า   ผู้มีวิชาและความอุตสาหะเป็นผู้มีปัญญา

   

  วิสัยทัศน์ (Vision)   

                โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยการพัฒนานักเรียนและการพัฒนาบุคลากรในทุกมิติให้มีคุณธรรมนำความรู้สู่สากล  ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพ  ตามมาตรฐาน โดยชุมชนมีส่วนร่วม

  สีประจำโรงเรียน

  เขียว ชมพู

  ดอกไม้ประจำโรงเรียน

  ดอกประดู่

  ต้นไม้ประจำโรงเรียน

  ต้นประดู่

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-26 21:09:15 น.

โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทรศัพท์: 042810964 อีเมล์: Webmaster@phasamyodwit.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ภูเบศ เพ็งธรรม โทรศัพท์: 0981346718 อีเมล์: phubeth1982@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]