โรงเรียนจันทราราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  ภายในปี 2556  โรงเรียนจันทราราม  จะเป็นโรงเรียนที่มีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ  ภูมิทัศน์และบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้  นักเรียนและบุคลากรมีการพัฒนาครบทุกมิติ นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  มีระเบียบวินัย  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  ปรัชญาของโรงเรียน

  ปญญา   โลกสสมิ  ปชโชโต  ( ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก )

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:53:03 น.

โรงเรียนจันทราราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 042990597 อีเมล์: jantraram123@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีระพงษ์ ภาณุมาศ โทรศัพท์: 0815444682 อีเมล์: puretera@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]