โรงเรียนบ้านสร้างพอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •                โรงเรียนบ้านสร้างพอd ตั้งอยู่ที่บ้านสร้างพอก หมู่ที่ 1 ตำบลโพนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43100 ประกาศจัดตั้งเมื่อ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2493 โดยนายอดุลย์ ผานิบุุศย์ ศึกษาการอำเภอเมืองหนองคาย โรงเรียนบ้านสร้างพอกเปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีเนื้อที่ 30 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา มี ข้าราชการครู 4 คน ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน คือ นางผกาพันธ์  ผาเจริญ 


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-17 10:55:51 น.

โรงเรียนบ้านสร้างพอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: sangpok59@gmail.com.com
เว็บมาสเตอร์:: นางละมัย ศรีชัยชนะ โทรศัพท์: 0817687644 อีเมล์: lamaisri11@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]