โรงเรียนบ้านสร้างพอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์ : ภายในปีการศึกษา พ.ศ.2554 นักเรียนโรงเรียนบ้านสร้างพอก มีความรู้ ความสามารถตามเป้าหมาย หลักสูตร มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ เห็นคุณค่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้รับการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการเรียนรู้เทคโนโลยี IT และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

    ปรัชญา : ปัญญา สุวิชโช โหติ : ผู้มีปัญญาและความรู้ดีเป็นผู้เจริญ


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-17 10:55:51 น.

โรงเรียนบ้านสร้างพอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: sangpok59@gmail.com.com
เว็บมาสเตอร์:: นางละมัย ศรีชัยชนะ โทรศัพท์: 0817687644 อีเมล์: lamaisri11@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]