โรงเรียนบ้านว่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • ประวัติโรงเรียน

    โรงเรียนบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย (กิโลเมตรที่ 10 ถนนสาย ท่าบ่อ – บ้านผือ) ประวัติ โรงเรียนบ้านว่านสร้างเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2460 ชื่อ “โรงเรียนประชาบาลบ้านเดื่อ 2” (วัดสร้อย พร้าว) พ.ศ. 2488 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนประชาบาลบ้านเดื่อ 2” (บ้านหว้าน) และเปลี่ยนคำว่า “หว้าน” เป็น “ว่าน” เมื่อ พ.ศ.2515 ตั้งแต่เริ่มตั้งโรงเรียนมีการจัดการศึกษา ดังนี้ - พ.ศ. 2460 – 2466 เปิดสอนชั้นมูลศึกษาถึงประถม 3 - พ.ศ. 2466 – 2480 เปิดสอนประถม 1 – 6 โดยแยกเป็นนักเรียนชายประถม 1 – 6 นักเรียนหญิงประถม 1 – 4 - พ.ศ. 2480 – 2485 จัดการศึกษาภาคบังคับประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา 2478 - พ.ศ. 2485 – 2493 จัดเตรียมประถมเพิ่มอีก 1 ปี - พ.ศ. 2493 – 2495 ยุบชั้นเตรียมประถม - พ.ศ. 2495 – 2513 ใช้หลักสูตรสามัญศึกษาของเขตการศึกษา 9 - พ.ศ. 2513 – 2520 จัดการศึกษา 2 ระดับ คือระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 – 4) และประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5 – 7) - พ.ศ. 2521 – 2535 เพิ่มระดับก่อนประถมศึกษา(เด็กเล็ก)และจัดการศึกษาภาคบังคับ ป. 1 – 6 - พ.ศ. 2536 - 2538 เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน - พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน จัดการศึกษา 3 ระดับคือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - พ.ศ. 2460 – 2483 อาศัยศาลาการเปรียญวัดสร้อยพร้าวเป็นที่เรียน - พ.ศ. 2483 – 2515 มีอาคารเรียนเป็นเอกเทศ แบบ ป.1ฉ. ชั้นเดียว 3 ห้องเรียน และอาคารประกอบ ตั้งอยู่ข้างวัดศรีวิไล หมู่ที่ 2 บ้านว่าน - พ.ศ. 2515 – ปัจจุบัน ย้ายมาตั้งอยู่บนเนื้อที่ 72 ไร่ มีอาคารเรียนอาคารประกอบ ดังนี้ อาคาร แบบ ป.๑ฉ จำนวน ๑ หลัง อาคาร แบบ กรมสามัญ จำนวน ๑ หลัง 


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:19:05 น.

โรงเรียนบ้านว่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 0800075050 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: Saran Mojin โทรศัพท์: 0989385561 อีเมล์: sasa006.com@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]