โรงเรียนบ้านนาบง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •         คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1.  นายอานันท์      มุลวงศรี          ประธานกรรมการ

  2.  นายสรธัส   หัสกรรจ์                ผู้แทนผู้นำชุมชน

  3.  นายบุญเพ็ง    เครือหอคำ        ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

  4.  นายปริเวช  นวลคำสิงห์          ผู้แทนผู้นำทางศาสนา

  5.  นายอำพอน    ถิ่นพลวัว           ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  6.  นางดารา     ภูธร                     ผู้แทนศิษย์เก่า

  7.  นางบุญค้ำ    อุตส่าห์              ผู้แทนผู้ปกครอง

  8.  นางมุกดาภรณ์   จันทร์ใส       ผู้แทนครู

  9.  นายกิตติ     จำปีพรหม           กรรมการ/เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:53:03 น.

โรงเรียนบ้านนาบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 0-4243-0133 อีเมล์: nabong_t.nked1.org
เว็บมาสเตอร์:: กนกนาถ คะดุลย์ โทรศัพท์: 0885623264 อีเมล์: Krubiw_kanok.bk@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]