โรงเรียนบ้านนาบง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  ภายในปี  2556  โรงเรียนบ้านนาบงเป็นสถานศึกษาที่นักเรียนมีคุณธรรม นำวิชาการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ประสานจิตชุมชน ก้าวทันเทคโนโลยี อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

  ปรัชญา/สุภาษิต     คำขวัญและสีประจำโรงเรียน

                                                                                  ปรัชญา/สุภาษิต

  ปัญญา    เจนัง     ปสาสติ

  หมายถึง  “ปัญญาเป็นเครื่องปกครองคน”

                                                                                        คำขวัญ

                                ใฝ่ศึกษาหาความรู้  เชื่อฟังครูอาจารย์  ต่อต้านยาเสพติด

   

                                                                                  สีประจำโรงเรียน

  สีขาว   - ชมพู

  สีขาว  

         หมายถึง  ความสะอาดบริสุทธิ์  สะอาด  เรียบร้อย  สดใส  ซื่อสัตย์  สุจริต  แสดงถึงความรักชาติ  ศาสนา  และองค์พระมหากษัตริย์ 

   

  สีชมพู

        หมายถึง  ความเจริญทางจิตใจ  และสังคม  ความมั่นคง  และการมุ่งมั่นทำความดี  ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและร่วมสร้างสรรค์สังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:53:03 น.

โรงเรียนบ้านนาบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 0-4243-0133 อีเมล์: nabong_t.nked1.org
เว็บมาสเตอร์:: กนกนาถ คะดุลย์ โทรศัพท์: 0885623264 อีเมล์: Krubiw_kanok.bk@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]