โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                  1. นายประพนธ์  ขันตรีกุล                         ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         ประธานกรรมการ

                  2. นายบุญหนัก  ชัยชมภุ                         ผู้แทนผู้ปกครอง                                    กรรมการ

                  3. นายสาคร  หอทอง                              ผู้แทนครู                                                กรรมการ

                  4.  นายถาวร  ศรีคำ                                 ผู้แทนองค์กรชุมชน                                กรรมการ

                  5. นายพร้อม  พันธ์ศรีทุม                         ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          กรรมการ

                  6. นายประกิจ  หมอยาเก่า                      ผู้แทนศิษย์เก่า                                       กรรมการ

                  7. พระครู โพธิคุณาวัฒน์                          ผู้แทนองค์กรศาสนา                               กรรมการ

                  8. นายพนม  ใจอดทน                            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                            กรรมการ

                 9. นายสนิท  อุตมะ                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน              กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:53:03 น.

โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 082-8395925 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายสาคร หอทอง โทรศัพท์: 082-8395925 อีเมล์: sakornht@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]