โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

  1. ด.ช.ธิเบศก์     พันพิลา ประธานสภานักเรียน

  2.  ด.ช.ศุภชัย  มณีโชติ         รองประธาน

  3. ด.ญ.สิริยุพา   บุตรเทศ       กรรมการ

  4. ด.ญ.กุศลาภรณ์  ศรีคำ          กรรมการ

  5.  ด.ช.ศราวุฒิ  ศรีอุ่น  กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:53:03 น.

โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 082-8395925 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายสาคร หอทอง โทรศัพท์: 082-8395925 อีเมล์: sakornht@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]