โรงเรียนบ้านท่าสำราญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •  

  โรงเรียนบ้านท่าสำราญ  ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2464  สมัยหลวงนิคมพรรณนาเขตร์   เป็นนายอำเภอ

  ท่าบ่อ  ขุนวารีรักษา    เป็นกำนันตำบลน้ำโมง  นายโม้  กาบแก้ว  เป็นครูใหญ่  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  อาศัยศาลาวัดท่าเจริญ เป็นที่สอนหนังสือ  เมื่อ พ.ศ. 2471  นายแพง  สระบัว  เป็นครูใหญ่  ได้ขยายการศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เมื่อ พ.ศ. 2483  ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นจำนวนเงิน  1,000  บาท  จัดสร้างอาคารเรียนในที่ดินซึ่งครูใหญ่และชาวบ้านสงวนไว้เพื่อปลูกสร้างโรงเรียน  ได้สร้างอาคารแบบ ป. 1 ฉ  พื้นต่ำหลังคามุงกระเบื้องไม่มีฝากั้น  ซึ่งได้ขยายที่เรียนมาจากศาลาวัดท่าเจริญและมาทำการสอนที่โรงเรียนในปี พ.ศ. 2486

                  พ.ศ. 2507  นายดก  โสนันทะ  เป็นครูใหญ่  เห็นว่าอาคารเรียนทรุดโทรมมากซึ่งไม่ปลอดภัยต่อครูและนักเรียน จึงคิดสร้างอาคารเรียนใหม่  แบบพื้นสูงเสาคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคามุงกระเบื้องมีฝากั้นพร้อมเพดาน  ประตูหน้าต่างครบทุกห้อง ซึ่งใช้งบประมาณ  90,000  บาท

                  พ.ศ. 2519  องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  ได้ให้งบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังที่  2  ตามแบบ ป.1 ฉ

                  พ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงาน  1  หลัง

                  พ.ศ. 2526  ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  สร้างอาคารเรียน แบบ สปช.104/26  จำนวน  1  หลัง  งบประมาณ  569,500  บาท

                  พ.ศ. 2549  โรงเรียนได้จัดทำผ้าป่าการศึกษา  เพื่อต่อเติมอาคารแบบ ป.1 ฉ  2  ห้องเรียน  รวมทั้งสิ้นประมาณ  27,100  บาท

                  พ.ศ. 2540  โรงเรียนได้จัดทำผ้าป่าการศึกษา  เพื่อหาเงินสมทบทุนสร้างห้องสมุดเพื่อเยาวชนและอาหารกลางวันได้เงินรวมทั้งสิ้น  60,998  บาท

                  พ.ศ. 2542  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบกึ่งถาวร (กรมสามัญ)  จำนวน 1  หลัง

                  พ.ศ. 2543  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พร้อมด้วยชาวบ้านท่าสำราญ  และคณะผ้าป่าจาก จ.ฉะเชิงเทรา  ได้บริจาคเงินเพื่อจัดทำรั้วโรงเรียน  เป็นเงิน  100,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

                  พ.ศ. 2551  โรงเรียนได้จัดทำผ้าป่าการศึกษา  เพื่อสร้างอาคารให้นักเรียนเข้าแถวกันแดด กันฝน ขนาดความกว้าง 14 เมตร  ความยาว 30 เมตร  ความสูง 7.50 เมตร  รวมทั้งสิ้นประมาณ  200,000  บาท

                  พ.ศ. 2554  โรงเรียนได้จัดทำผ้าป่าการศึกษา  เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รวมทั้งสิ้นประมาณ  75,000  บาท

                  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านท่าสำราญ  มีอาคารเรียน 3 หลัง  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 151 คน มีข้าราชการครู  9  คน  ช่างครุภัณฑ์ 3    1  คน  โดยมีนายสัมพันธ์  โยคะสิงห์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-18 11:48:35 น.

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 0817088578 อีเมล์: thasunranonline01@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อภิวัฒน์ แสนอภัย โทรศัพท์: 0922613020 อีเมล์: frist-neodragon@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]