โรงเรียนบ้านท่าสำราญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •             ๑.  นายแดง                   บุญยืน               ประธานกรรมการ

              ๒.  นายสุระพิษ              บุญยืน               กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

              ๓.  นายเจษฏาวุฒิ          สีลาคำ              กรรมการผู้แทนครู

              ๔.  นายสมศักดิ์             สิงหา                 กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

              ๕.  นายนาจ                  พันสีทุม             กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

              ๖.  นายปรีชา                จาดนอก            กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

              ๗.  พระอธิการผึ้ง          ฐิตสทฺโธ            กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

              ๘.  นางเพ็ญศิริ             ปัตโสม              กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

              ๙.  นายสัมพันธ์            โยคะสิงห์        กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-18 11:48:35 น.

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 0817088578 อีเมล์: thasunranonline01@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อภิวัฒน์ แสนอภัย โทรศัพท์: 0922613020 อีเมล์: frist-neodragon@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]