โรงเรียนบ้านท่าสำราญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • ๑.ด.ช.ณรงค์พันธุ์   ภูหวัง                    ประธานนักเรียน

  ๒.ด.ช.ตะวัน          หมู่ศิริ                    รองประธานนักเรียน

  ๓.ด.ญ.ณปภา        คงสัมฤทธิ์             ฝ่ายกิจกรรม

  ๔.ด.ญ.เมธยา        พรสี                     ฝ่ายวิชาการ

  ๕.ด.ญ.ฐิติวรดา     บุญยืน                  ฝ่ายอาคารสถานที่

  ๖.ด.ช.ธีรนันท์       เนืองทอง              ฝ่ายสารวัตนักเรียน

  ๗.ด.ญ.ชาลิสา      สมสามาลย์           ฝ่ายปฏิคม

  ๘.ด.ญ.ธาริษา      ประพฤติ               ฝ่ายอนามัย

  ๙.ด.ญ.กรรณิการ์  แก่นท้าว               ฝ่ายเหรัญญิก

  ๑๐.ด.ญ.ฐานันท์   อินดา                   เลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-18 11:48:35 น.

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 0817088578 อีเมล์: thasunranonline01@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อภิวัฒน์ แสนอภัย โทรศัพท์: 0922613020 อีเมล์: frist-neodragon@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]