โรงเรียนบ้านท่าสำราญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

  1. 1 ภารกิจ

                     การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านท่าสำราญ  มีภารกิจสำคัญ  คือ

                                  1. การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อจัดความพร้อมให้แก่เด็กอายุ  4 – 6  ปี  ให้มีความพร้อมก่อนเข้าเรียน

                                  2. การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา เป็นการจัดการศึกษาภาคบังคับให้เด็กอายุเข้าเกณฑ์บังคับ  ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา  2542  คือ  อายุย่างเข้าปีที่  7  ถึง  อายุย่างเข้าปีที่  15  โดยทั่วถึงกันทุกคนเพื่อความเสมอภาพทางการศึกษา  โดยมีเป้าหมายดำเนินการให้นักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรประถมศึกษา  2551

   

   

  พันธกิจ  (Mission)

   

        โรงเรียนบ้านท่าสำราญ  อำเภอท่าบ่อ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

                 

                  1.  จัดการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมาย

                  2.  นักเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ

                  3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เสริมกิจกรรมตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ

                                     การศึกษาขั้นพื้นฐาน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-18 11:48:35 น.

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 0817088578 อีเมล์: thasunranonline01@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อภิวัฒน์ แสนอภัย โทรศัพท์: 0922613020 อีเมล์: frist-neodragon@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]