• ประวัติโรงเรียน
 •     

  ประวัติโรงเรียน

   

         โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย  เดิมชื่อ  “โรงเรียนจุมพลวิทยา” ก่อตั้งเมื่อวันที่  1  เมษายน  2457  โดยนายอำเภอเป็นผู้จัดตั้ง  ทำการสอนหลักสูตรประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4  ดำรงอยู่ได้ด้วยเงินศึกษาพลีและภายหลังได้รับเงินช่วยประถมศึกษา

  และงบประมาณจากทางราชการ

         วันที่  17  พฤษภาคม  2493  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้จัดตั้ง “โรงเรียนโพนพิสัย”  ขึ้นในบริเวณเดียวกัน  ทำการสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษา  สายสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

         วันที่  1  เมษายน  2504  โรงเรียนได้ทำการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ ตั้งชื่อใหม่ว่า  “โรงเรียนจุมพลโพนพิสัย”

         วันที่  6  กรกฎาคม  2543  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย  ได้คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนสหวิทยาเขตเครือข่ายอนุบาล  จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า  “โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย”

         วันที่  7  กรกฏาคม  2546  โรงเรียนได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

         วันที่  22  เมษายน  2546  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการ “หนึ่งอำเภอ  หนึ่งโรงเรียนในฝัน”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-05-07 12:16:04 น.

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042471277 อีเมล์: 43020009@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: Pittaya Nam-ung โทรศัพท์: 0894188061 อีเมล์: pitt.n@kkumail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]