• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

       โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยจัดการศึกษาให้ผู้เรียน

  มีคุณธรรมนำความรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานการศึกษา

  เพื่อสู่ความเป็นหนึ่งในอาเซียน  มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  ร่วมสืบสานภูมิปัญญา

  หนึ่งโรงเรียน  หนึ่งอาชีพ  รักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่น ดำเนินวิถีชีวิต

  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   

  ปรัชญาของโรงเรียน

          ปญญ เอวํ สตถํ

              ปัญญา ประดุจดังอาวุธ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-05-07 12:16:04 น.

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042471277 อีเมล์: 43020009@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: Pittaya Nam-ung โทรศัพท์: 0894188061 อีเมล์: pitt.n@kkumail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]