• ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านร่องถ่อนสามัคคี ที่ตั้ง เลขที่ ๕๙ หมู่ ๕ ตำบลจุมพล  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย  รหัสไปรษณีย์ ๔๓๑๒๐  โทรศัพท์  -   โทรสาร  -  อีเมล์  - สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อที่ ๔๐ ไร่ ๕๐ ตารางวา เขตพื้นที่บริการ หมู่ ๓  บ้านเวิน และหมู่ ๕ บ้านร่องถ่อน

    ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                  โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี  ก่อตั้งเมื่อวันที่  ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๕  นายพร ศิริพงษ์ นายอำเภอโพนพิสัย เป็นประธานเปิดป้าย พ.ศ. ๒๕๑๕ คณะกรรมการศึกษามีมติให้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี”  ตั้งอยู่เลขที่  ๕๙ หมู่ ๕ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย   จังหวัดหนองคาย จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนายสลัด
    พิสัยพันธ์  เป็นครูใหญ่คนแรก  นับถึงปัจจุบันมีผู้บริหารโรงเรียน  ๕  คน        


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-15 12:51:51 น.

โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0812624699 อีเมล์: wernrong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายชาญวิทย์ โคตะพันธ์ โทรศัพท์: 0887414072 อีเมล์: chkotapan@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]