• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี

  ๑.   นางอังกาบ   มงคลรัฐ                   ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        ประธานกรรมการ

  ๒.   นายสมคิด   มะลิลา                     ผู้แทนผู้ปกครอง                                    กรรมการ

  ๓.   นายวัฒนา   ชัยโสม                     ผู้แทนครู                                              กรรมการ

  ๔.   นางแสงจันทร์   จันทะกิจ             ผู้แทนองค์กรชุมชน                                กรรมการ

  ๕.   นายสัญญา   ยามมา                    ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            กรรมการ

  ๖.   นายแพง   พุทธิรักษ์                    ผู้แทนศิษย์เก่า                                       กรรมการ

  ๗.   นายอำพล   สุทธิสาร                   ผู้แทนองค์กรศาสนา                               กรรมการ

  ๘.   นางสมจิตร   บูชากุล                   ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ

  ๙.   นายสมควร   มั่งมี                       ผู้อำนวยการสถานศึกษา                   กรรมการแลเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-15 12:51:51 น.

โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0812624699 อีเมล์: wernrong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายชาญวิทย์ โคตะพันธ์ โทรศัพท์: 0887414072 อีเมล์: chkotapan@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]