• ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านนาตาล  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  25  สิงหาคม  2485  เดิมชื่อ  โรงเรียนประชาบาล  ตำบลจุมพล  7  (วัดบ้านนาตาล)  เปิดเรียนชั้นประถมปีที่  1 – 2 ในปี  พ.ศ.  2487  เปิดเรียนถึง     ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 – 4  ในปี  พ.ศ.  2522  เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 – 6  ในปัจจุบันเปิดทำการสอนอยู่  2  ระดับ  คือ  ระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษา  มีผู้บริหารสถานศึกษามาปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนนี้จนถึงปัจจุบันจำนวน  7  คน  คนปัจจุบันคือ     นายมารวย  วันละโรงเรียนบ้านนาตาล  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  25  สิงหาคม  2485  เดิมชื่อ  โรงเรียนประชาบาล  ตำบลจุมพล  7  (วัดบ้านนาตาล)  เปิดเรียนชั้นประถมปีที่  1 – 2 ในปี  พ.ศ.  2487  เปิดเรียนถึง     ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 – 4  ในปี  พ.ศ.  2522  เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 – 6  ในปัจจุบันเปิดทำการสอนอยู่  2  ระดับ  คือ  ระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษา  มีผู้บริหารสถานศึกษามาปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนนี้จนถึงปัจจุบันจำนวน  7  คน  คนปัจจุบันคือ   นายชัชฌาณิศวร์  วิเศษพงศภัทระ


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-05 13:19:55 น.

โรงเรียนบ้านนาตาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0985899115 อีเมล์: 43020013@Nongkai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายชัชฌาณิศวร์ วิเศษพงศภัทระ โทรศัพท์: 0985899115-0942919799 อีเมล์: aittiwat@nongkhai2.go.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]