• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562

   

  1. นายประมวล  ศรีละออง                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                                    ประธานคณะกรรมการ

  2.นางหนูมอญ   สุปัทม์                         ผู้แทนผู้ปกครอง                               กรรมการ

  3. นางอุลัย        สุโพธิ์                           ผู้แทนครู                                           กรรมการ

  4. นายสุนันท์     บุญพร้อม                     ผู้แทนองค์กรชุมชน                          กรรมการ

  5. นายวารดี       วรรณกุล                      ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    กรรมการ      

  6. นายประสิทธิ์   บุญเสริฐ                    ผู้แทนศิษย์เก่า                                  กรรมการ

  7. พระอธิการสุนทร  โชติปัญญโญ        ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                          กรรมการ

  8. นายจวน         ถานผดุง                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     กรรมการ

  9. นายชัชฌาณิศวร์  วิเศษพงศภัทระ         ผู้อำนวยการสถานศึกษา                   กรรมการและเลขานุการ

   

   

                 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-05 13:19:55 น.

โรงเรียนบ้านนาตาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0985899115 อีเมล์: 43020013@Nongkai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายชัชฌาณิศวร์ วิเศษพงศภัทระ โทรศัพท์: 0985899115-0942919799 อีเมล์: aittiwat@nongkhai2.go.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]