• เรียนออนไลน์&ออนดีมานด์
  • ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  • ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1043660236 รหัส Smis 8 หลัก : 43020014 รหัส Obec 6 หลัก : 660236 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านนาเพียงใหญ่ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Napiangyai ที่อยู่ : หมู่ที่ 19 บ้านเสริมสุข ตำบล : จุมพล อำเภอ : โพนพิสัย จังหวัด : หนองคาย รหัสไปรษณีย์ : 43120 โทรศัพท์ : 042016034 โทรสาร : 042016034 ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 29/11/2442 อีเมล์ : เว็บไซต์ : http:// เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 1) เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2) เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : จุมพล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อบต. จุมพล ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 7 กม. ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 6 กม.


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-06-26 12:08:21 น.

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042016034 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: บัวบาน วงศาสืบ โทรศัพท์: 0924042694 อีเมล์: ัyadamon61@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]