• เรียนออนไลน์&ออนดีมานด์
  • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  •    1. จัดการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
       2. ปรับปรุงและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น
       3. พัฒนาการศึกษาตามกลยุทธ์หลักของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
       4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-06-26 12:08:21 น.

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042016034 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: บัวบาน วงศาสืบ โทรศัพท์: 0924042694 อีเมล์: ัyadamon61@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]